آمریکا برای استقرار داعش در مرزهای مشترک عراق و سوریه تلاش می‌کند