انفجار در کارته سخی افغانستان/ ۹ شهید و۳۰ زخمی تاکنون