ادامه مجادلات تند نامزد های انتخاباتی آمریکا ، سرخط رسانه های آمریکا/20 مهر