آغاز سخنرانی سید حسن نصرالله در جمع عزاداران حسینی