حمله به عزاداران حسینی در کابل/ 8 کشته بر اثر وقوع انفجار در مسجدی در این شهر