مراسم شب عاشورا در لبنان با حضور سید حسن نصرالله آغاز شد