سخنرانی سید حسن نصرالله در مراسم شب عاشوار آغاز شد