رییس مجلس: عزاداری‌ها برای امام حسین (ع) تشریفاتی نباشد