پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا به ضرر دلار و به نفع طلا خواهدبود