حمله به عزاداران حسینی در غرب کابل9 کشته بر جای گذاشت