عضو فراکسیون نیروهای عراقی در پارلمان عراق: اظهارات اردوغان، ملت عراق را در برابر بیگانگان متحد کرد