رویترز: پنتاگون احتمال حمله تلافی جویانه را علیه یمن رد نکرد