گاهی در مجالس عزا از زبان‌ها ناسزا بیرون می‌آید/با نردبان خلاف نمی‌شود به پشت بام حقیقت رسید