وزیر خارجه انگلیس تظاهرات در برابر سفارت روسیه در لندن را خواستار شد