درگیری ها در غزه زخم های روحی عمیقی برجای گذاشته است