تا دقیقه ۷۵؛ ایران یک-صفر کره‌جنوبی/ بازی به تعادل کشیده شد