حاشیه‌نگاری بازی ایران - کره جنوبی/ "Who is Hossein"