سارکوزی: برای تقویت حس اعتماد ملی، حجاب را ممنوع می‌کنم!