تا دقیقه ۳۵؛ ایران یک-صفر کره‌جنوبی/ سردار، دروازه کره را فتح کرد