حاشیه‌نگاری بازی ایران - کره جنوبی/ وزیر ورزش تماشاگر بازی شد