امام جمعه اصفهان: در اسلام فحش و ناسزا وجود ندارد/ امیرالمومنین به یارانش می‌فرمود اگر با کسی مشکلی دارید و در حق شما بد کرده به وی فحش ندهید