وعده راه اندازی انرژی صد در صد تجدید پذیر را تا سال 2050 توسط جنرال موتورز