هلاکت نظامی سعودی در جیزان/ شلیک موشک الصرخه به عسیر