انتخابی جام جهانی آسیا/ عراق با چهار گل، تایلند را درهم کوبید