رئیس جمهور سابق تونس: زلزله عربی یک یا دو دهه ادامه می‌یابد