3 میلیون زائر عزادار حسینی در کربلا و افزایش تدابیر امنیتی