کمیته سازماندهی مراسم عاشورا از یمنی‌ها خواست در مراسم عاشورا شرکت گسترده کنند