آمریکایی‌ها بر بی‌خاصیتی دستورالعمل وزارت خزانه داری صحه گذاشتند