انتظار عربستان برای بازگشت قیمت نفت به سطح ۶۰ دلار