مسی و رونالدو در میان 10 نامزد کسب جایزه پای طلایی