مراسم تاسوعا در شهر استانبول با حضور هزاران عاشق مکتب حسینی برگزار شد