فرمانده نیروی دریایی ارتش در دسته زنجیرزنان حسینی ( عکس)