علم الهدی: اسلام مرفهین یعنی در هوای مطبوع مفاتیح‌ بخوان و کاری به بی‌حجابی و ولنگاری نداشته باش