عکس/ شوتینگ بریک یکی از زیباترین خودروهای بنز در ایران