روایت یکی از شاهدان عینی حمله جنگنده‌های سعودی به مجلس ترحیم صنعاء