ایران و تایلند برای ۱۰۰ کالا تعرفه ترجیحی وضع می‌کنند