رئیس مجلس در دسته‌های عزاداری تاسوعای حسینی روستاهای قم حضور یافت