رونمایی از برابوس 850 XL؛ نسخه ای از مرسدس‌ GLS +تصاویر