با بودجه ۷۰ میلیون تومان‌؛ بسترن B۵۰F صفر کیلومتر بخریم یا MG۵۵۰ دست دوم؟