عیادت نمایندگان تهران از اقای هاشم زائی در شب تاسوعا