اخط لوله گاز روسیه-ترکیه،سرخط روزنامه های روسیه/ 20 مهر ماه