استقبال عفو بین‌الملل از موافقت امان با ورود کمک‌ها برای 75 هزار آواره سوری