۲۳ دانش آموز سوری در استان «درعا» سوریه کشته و زخمی شدند