اهتزاز پرچم سرخ حرم امام حسین (ع) در ورزشگاه آزادی + عکس