آسمان نیمه ابری پایتخت در روز عاشورا / بارش باران در برخی استانها