تصویری از فرمانده نیروی دریایی ارتش در دسته زنجیرزنان حسینی