برخی کشورها جمع شده‌اند تا معادلات منطقه را به هم بزنند/ اسرائیل بیشترین بهره را از بحران در سوریه می‌برد