بی‌نظمی در هیئت عزاداری پاکستان 10 زخمی برجا گذاشت