گردهمایی 2 هزار نفری مدافعان حرم یگان ویژه فاتحین در تهران برگزار می‌شود