گزارش بلومبرگ از افزایش ۲۵ درصدی تولید فولاد مبارکه در سال آینده